Organisatie

Dagelijks bestuur  
   

Voorzitter

Remco Heeringa / voorzitter@tvvs.nl 

Penningmeester

Marc Brandjes / penningmeester@tvvs.nl

1e secretaris/ Ledenadministratie      

Nicole Spoor / secretariaat@tvvs.nl

   
Algemeen bestuur  
   
Kantine  Commissie René Kerk / kantinecommissie@tvvs.nl
Jeugd Commissie: Arjan Floris / jeugdcommissie@tvvs.nl
Technische Commissie: Imre Nagel - Kwast / technischecommissie@tvvs.nl
Communicatie Ron Rademaker / communicatie@tvvs.nl