Aanmelden & Beeïndigen

TVVS kent de volgende lidmaatschappen ( deze loopt van 1 januari t/m 31 december):

 

Senioren (vanaf het jaar waarin men 18 jaar wordt) € 135
Junioren (vanaf het jaar waariin men 9 jaar wordt t/m 17 jaar) € 60
Aspirant (vanaf het jaar waarin men 8 jaar wordt) € 30
Instroom (t/m het jaar waarin men 7 jaar wordt) € 0
Parkeerlid (tijdelijk ivm blessure) € 15
Donateur  € 25

 

NB; bij aanmelding na 1 juli zal contributie naar rato in rekening worden gebracht.

 

Naast onze normale lidmaatschappen bieden ook een zomerlidmaatschap aan. Hiervoor kunt u contact opnemen via mail: secretariaat@tvvs.nl

Tevens kunt u gebruik maken van een introductieregeling.

   

 

Aanmelden 

 

Een aanmeldingsformulier kunt u hier vinden. Graag dit formulier volledig invullen en voorzien van een foto.

 

Om wegwijs te worden binnen de vereniging, hebben we voor u enige informatie gebundeld.

 

Tennislessen worden verzorgd door De TennisPromotor.

 

 

Beëindigen lidmaatschap

 

Opzeggen door een lid dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 december van het jaar bij de ledenadministratie van de vereniging.

Hiervan ontvangt U een schriftelijke bevestiging en wordt uw lidmaatschap beëindigd.

Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat bij te late opzegging, u verplicht bent de contributie voor het komende seizoen te betalen!

 

 

 

Donateurlidmaatschap

 

Wanneer u fysiek niet meer kunt tennissen maar wel betrokken wilt blijven bij de vereniging of deel uit wilt maken van een commissie, kunt u uw lidmaatschap omzetten in een donateurlidmaatschap. Informatie kunt u krijgen bij onderstaand adres.

 

 

 

Secretariaat TVVS

Enkeshorst 2

7531 LA  Enschede

of

via mail: secretariaat@tvvs.nl

 

Dit is tevens het adres voor het doorgeven van adreswijzigingen of het vervangen van pasfoto's voor de spelerspas. Eventuele mutaties kunt u doorgeven aan het secretariaat.