Commissies

 

Commissies kunnen alleen bestaan door het grote aantal vrijwilligers dat zich hiervoor wil inzetten. Het bestuur is van mening dat de commissies een zo groot mogelijke zelfstandigheid moeten hebben. Uiteraard blijft het bestuur eindverantwoordelijk, derhalve vindt er regelmatig overleg plaats tussen bestuur en commissievoorzitters.


Twee commissies zijn geen verantwoording schuldig aan het bestuur, maar direct aan de algemene ledenvergadering, te weten de kascontrole-. en kantinecontrolecommissie.

 
Kascontrolecommissie:
 
 
Wilma Wilt
Edward Groot
Robin Coster(reserve)
 

De secretaris van het bestuur treedt op als contactpersoon en zorgt ervoor dat belangrijke informatie uit het bestuur en de commissies naar de leden toe wordt gebracht. 

 

 

Kantinecommissie


De kantinecommissie bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die de sfeer en de inwendige mens in het clubhuis verzorgen. De inspanning die deze commissie levert is niet gering. Vooral tijdens toernooien of bepaalde speelavonden is er veel werk te verzetten.

Elk seizoen wordt er een lijst met namen samengesteld van personen die bardienst willen draaien. Wanneer je het leuk vindt eens een bardienst te draaien meld je dan aan bij de kantinecommissie.

 

 

Kantinecommissie:
 
René Kerk (vz)  / kantinecommissie@tvvs.nl
Ivo Hanterink
Judith Hofstede
Saskia van Schooten
 

 
Kantinecontrole:
 
René Kerk kantinecontrole@tvvs.nl


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Communicatie:

 

Beheer en onderhoud website TVVS & Facebook

 

TVVS beschikt over een eigen dynamische website (https://www.tvvs.nl/) vol met actueel nieuws en wetenswaardigheden. O.a. Competitie- en toernooiresultaten, clubnieuws zijn via de website te volgen. Het actuele nieuws wordt ingezonden door de (commissie) leden aan communicatie die de site voorzien van deze nieuwe berichtgeving.

Tevens zal de meeste berichtgeving ook via Facebook (https://www.facebook.com/TVVS.Enschede/) kenbaar worden gemaakt.

 

 

Ron Rademaker communicatie@tvvs.nl

Nelleke de Jong

 

Evenementen TVVS
 
TVVS organisseert door het jaar heen verschillende evenementen. Vragen of suggesties hierover? Mail naar events@tvvs.nl
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


Technische commissie:


Activiteiten:

 • Samenstellen van de competitieteams;
 • Organisatie van de competitie;
 • Organisatie van voorlichting- en evaluatieavond voor aanvoerders van competitieteams;
 • Het volgen van het competitieverloop, bijhouden van de standen;
 • Indeling van de banen tijdens de competitie;
 • Contact onderhouden met de KNLTB;
 • Organiseren van clubkampioenschappen en toernooien in samenwerking met de toernooicommissaris;
 • Overleg en afstemming met de jeugdcommissie inzake doorstroming van jeugd naar senioren.
 
Technische commissie:

Imre Nagel - Kwast VZ/ technischecommissie@tvvs.nl
Freddy Oomkes
Sep vd Berg
René Kerk
Harold Schuitemaker

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jeugdcommissie:

Activiteiten:

 • Een seizoensopening;
 • Jeugdcompetitie op woensdagmiddag, zaterdagochtend en zondag;
 • Gezelligheidstoernooitjes;
 • De clubkampioenschappen;
 • Het Open Jeugdtoernooi;
 • Slotactiviteit

Jeugdcommissie:

Arjan Floris 0614330448 jeugdcommissie@tvvs.nl
Thijs Klifman 
Jacqueline Fransen
Remy Nagel
Esmee Roorda
Mirande te Poel
Jan Punte
 
Jeugdredactie:
 
Esmee Roorda
 
Commissie Jeugdbeleid:
 
Arjan Floris
Remy Nagel
Robin Coster
 
Open Jeugdtoernooi: 
 
Thijs Klifman 
Bart Broekhuis
Pim van Heijst
Esmee Roorda
Miranda te Poel
Barbara Spielenberg
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baancommissie:


Activiteiten:

 • Het onderhouden van het gehele complex;
 • Het bespeelbaar maken en houden van de banen, waarvoor de groundsman verantwoordelijk is, in samenwerking met de baancommissie;
 • Tevens verzorgt de baancommissie alles op en rond de banen, zoals netten, belijning, hekwerken afrastering, beplanting, verlichting en ook het onderhoud van het clubgebouw.
 • Samen met vrijwilligers worden de wat grotere klussen aangepakt. Zonder hulp is dit niet te realiseren.
Parkbeheer:
 
Herman Volbers 053-4331624
Anne de Vries
Bertus Wermer

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toernooicommissie:


De toernooicommissie organiseert toernooien en helpt mee bij de organisatie van de clubkampioenschappen. Dit gebeurt in samenwerking met de toernooicommissaris en de technische commissie. Via de activiteitenagenda, gepubliceerd op de website, wordt u op de hoogte gesteld van de data waarop de verschillende toernooien worden georganiseerd.

Voor het aanmelden van deze evenementen vindt u een inschrijfformulier op onze deze website.

 

Toernooicommissie:
 
Martijn v.d Molen(vz) 4610319 / toernooi@tvvs.nl
Arend Haak
Bart Broekhuis
Ron Rademaker
 
Euregio Sport Open Toernooi:
 
Martijn v.d. Molen (vz) / opentoernooi@tvvs.nl
Petra Sannes
Saskia Vliegen
Marc Brandjes
Moniek Oomkes
Ron Rademaker
 
(v)Echtparentoernooi
 
Ron & Jeanette Rademaker
Marcel & Ilona Eggink
Nelleke de Jong
Arjan Lassche
 
 
 
Commissie Randgebeuren:
 
Harlyne van de Molen
Ingrid Smit
 

 

 
Clubavond TVVS
 
Miriam Radstaak
Floor Herbrink
Clemence Huigen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Sponsorcommissie:


Onze vereniging zoekt regelmatig naar sponsors ter versterking van de clubkas. Sponsoring vindt plaats binnen onze vereniging op verschillende manieren:

 • Reclamedoeken op het tennispark;
 • Adverteren op de website;
 • Sponsoring van speciale activiteiten (toernooien enz.).

Gelden die via deze sponsoring worden ontvangen worden voornamelijk besteed aan opleiding, training en begeleiding van de jeugd.

Wanneer u bedrijven kent die onze vereniging zouden willen sponsoren, dan verzoeken wij u hierover contact op te nemen met de Sponsorcommissie.

 

Sponsorcommissie:
 
Sandro Pinna sponsorcommissie@tvvs.nl
Miriam Franken
Gea Kroep
Marco Volbers
Tejo Spiegelenberg
Monique Pinna
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IT-commissie:

Beheer en onderhoud technische IT-omgeving.

 
Erik Smit (vz) /  e.smit@nerds.company
Freddy Oomkes
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Senioren 45+tennis:
 
Joke Wolters
Gerard Haaker
Elisabeth Lem
Henk Oomkes
Sonja Moolhuijzen
 
Koffietennis:
 
Bert Ruwe
Jan van de Salm
 
 
 
 
 
Trainingen:
 
Remy Nagel (0611539523 / info@tennispromotor.nl / www.tennispromotor.nl)